پروپوزال علوم اجتماعی

تهیه طرح اولیه و پیش نویس جهت انجام یک تحقیق جز ضروریات برای موفقیت و انجام درست پروژه می باشد پروپوزال به عنوان پیش نویس و طرح اولیه برای انجام پایان نامه جهت تضمین اجرای درست و موفق پایان نامه می باشد. در تدوین پروپوزال علوم اجتماعی نیز مانند دیگر رشته ها باید بخش های مورد نیاز به طور کامل و با مطالعه کافی صورت پذیرد. انجام پروپوزال سبب می شود که دانشجویان به بخش های مختلف کار پایان نامه آگاهی پیدا کنند. پروپوزال علوم اجتماعی با توجه به گستردگی گرایش ها و رشته های آن در بخش های مختلف می تواند انجام شود.

پروپوزال علوم اجتماعی

روش انجام پروپوزال علوم اجتماعی

قبل از انجام پروپوزال علوم اجتماعی ، بررسی مقالات و مطالعات دیگر افراد جهت هر چه بهتر انجام دادن پایان نامه می تواند مفید واقع شود. انجام پروپوزال علوم اجتماعی با محوریت قرار دادن انسان و رفتارهای آن در بخش های مختلف انجام می شود بنابراین بیشتر روش های نمونه گیری و متغیرهای آن پرسش نامه هایی می باشد که افراد باید پاسخ بدهند که نوع و شکل پرسش نامه و تعداد نمونه گیری ها در پروپوزال علوم اجتماعی باید تدوین شود. گرفتن مشاوره در حین انجام پروپوزال سبب بهتر شدن متن و مقبولیت سریع تر هیئت داوران می شود. دقت در انجام پروپوزال سبب می شود پایان نامه با روند بهتر و در بازه زمانی کوتاه تری انجام شود.
مراحل انجام پروپوزال علوم اجتماعی
مراحل انجام پروپوزال علوم اجتماعی نیز مانند روال انجام دیگر پروپوزال ها بوده و شامل موارد زیر است:
۱- انتخاب موضوع پایان نامه
۲- مطالعه کامل پیرامون موضوع پایان نامه
۳- توضیح و شرح دادن مسئله اصلی تحقیق
۴- نوشتن اهداف اصلی و فرعی پایان نامه
۵- تعیین کردن روش های تحقیق و جامعه آماری و ابزار مورد نیاز برای انجام پایان نامه 
۶- علت انتخاب موضوع و نوآوری های انجام این پایان نامه در پی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *